Feeds:
Articole
Comentarii

Posts Tagged ‘perseverenta sfinților’

În urmă cu ceva timp, recitind Epistola Sobormicească a lui Iuda, mi-a atras în mod deosebit atenția primul verset, în care autorul face trimitere la destinatarii epistolei:

Iuda, rob al lui Isus Hristos și fratele lui Iacov, către cei chemați, care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Isus Hristos…

Conform versetului de mai sus, destinatarii scrierii, ca de altfel fiecare credincios – născut din nou, copil al lui Dumnezeu, beneficiază de următoarele trei însemnate binecuvântări, și anume: binecuvântarea de a fi chemat, a fi iubit și a fi păstrat.

Harul chemării este cu siguranță unul dintre cele mai importante favoruri de care Domnul ne-a făcut parte și fără de care astăzi nu am fi ceea ce suntem – copii ai lui Dumnezeu; faptul că, într-o anumită zi din viața noastră sau într-o anume perioadă, Dumnezeu s-a apropiat de noi prin Evanghelie și ne-a chemat pentru a ne oferi mântuire, este cu siguranță o deosebită binecuvântare.

Dacă am auzit glasul Lui spunându-ne „vino după Mine!” și dacă, în ciuda tuturor obstacolelor din noi și din afara noastră, l-am urmat, înseamnă că ni s-a făcut mare har. Nu toți au parte de o astfel de chemare. Sunt oameni care nu se întâlnesc niciodată în viață cu Evanghelia, cu Logosul, cu glasul Fiului Său, în felul în care ne-am întâlnit noi, copiii Săi. Ce har să fii chemat de Domnul Însuși! Căci cine dintre noi ar fi venit la El din proprie dorință, dintr-o inițiativă personală a firii lui pământești, fără ca mai înainte El să ne cheme și să ne tragă spre Sine, așa cum a fost chemat Lazăr din mormânt la glasul lui Isus!?

Cea de-a doua binecuvântare de care au parte copiii lui Dumnezeu, potrivit textului, este aceea că ei sunt iubiți de către Însuși Dumnezeu. Da, este adevărat că fiecare persoană care va fi trăit vreodată este iubită de Dumnezeu, însă, copiii Săi au parte de harul de a conștientiza această copleșitoare iubire, care s-a arătat față de noi „pe când eram încă păcătoși” (Romani 5:8). Ceea ce mi se pare cu adevărat copleșitor este măsura cu care noi suntem iubiți de către Dumnezeu, și anume, exact așa cum Dumnezeu Tatăl Îl iubește pe Fiul Său (…ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis și că i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine. Ioan 17:23). Ce mare har să știm că suntem iubiți de Tatăl, tot la fel cum este iubit și Hristos! Ce privilegiu!

Cea de-a treia binecuvântare de care beneficiază credincioșii, amintită în text, așa cum am menționat anterior, este că aceștia sunt păstrați. Dumnezeu nu doar că a început o lucrare în noi, chemându-ne la viață prin Evanghelie și arătându-Și dragostea Sa față de noi, ci continuă să-și desăvârșească lucrarea, păstrându-ne în harul Său. Ce mare har să știm că, după ce ne-a născut din nou, Dumnezeu nu ne va abandona la mijlocul procesului, ci ne va ține prin puterea Duhului Său aproape de Sine! Există siguranță în aceste cuvinte, respectiv în faptul că Dumnezeu își păstrează copiii! Și sunt atâtea promisiuni în Scriptură cu privire la acest aspect, și anume că Dumnezeu va duce la bun sfârșit ceea ce a început în fiecare dintre noi.

Demn de remarcat este faptul că termenul „păstrat” folosit în primul verset al epistolei, este același termen utilizat și în versetul 6, în care autorul afirmă că Dumnezeu a păstrat pentru ziua judecății pe îngerii căzuți. Așadar, dacă pentru îngerii ce s-au revoltat condamnarea este sigură, tot la fel de sigură ar trebui să fie și finalizarea procesului nostru de mântuire. Dacă ei (îngerii căzuți) nu pot scăpa de judecata lui Dumnezeu, în același mod, nici noi nu am putea să ne pierdem din mâna Lui Dumnezeu, pentru că El Însuși este Acela care ne păstrează, pentru a ne înfățișa fără pată, la venirea lui Isus Hristos.

Să ne bucurăm deci de aceste mari binecuvântări de care Domnul ne-a făcut parte și să fim recunoscători Aceluia care ne-a chemat, ne iubește și ne păstrează!

Publicitate

Read Full Post »

Dacă siguranța mântuirii mele actuale se bazează pe jertfa înlocuitoare a lui Isus Hristos, de asemenea, siguranța că voi rămâne în această mântuire până la sfârșit, își are originea tot în persoana lui Hristos, respectiv în credincioșia Lui.

Au trecut mai bine de 17 ani de când Dumnezeu, în îndurarea Sa, mi-a ieșit în cale cu Evanghelia și mi-a luminat mintea astfel încât să-mi văd nevoia disperată după mântuirea Lui și să o accept prin simpla credință în moartea Fiului Său. Îmi amintesc și acum, cu bucurie, când am spus în inima mea: „Am nevoie de Tine! Vreau mântuirea Ta! Vreau să-mi ierți păcatele și să-mi dai o viață nouă!”

Nu a fost nimic spectaculos în rugăciunea aceea- nici lacrimi, nici emoții puternice, nimic care să prevestescă ce avea să urmeze. Poate că, după exigențele unora, și chiar și după ale mele ceva mai târziu, Dumnezeu ar fi avut nevoie de mai mult de la mine ca să mă nască din nou. Și, totuși, în pofida firave mele conștientizări, sunt convins că acela a fost momentul în care El m-a adus la viață dintre cei morți și m-a făcut să respir pentru prima data aerul unei vieți noi Dumnezeu a fost credincios și m-a primit cu bucuria unui Tată, căci este scris: „Pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară.” (Ioan 6:37)

Spuneam că de atunci au trecut mai bine de 17 ani… 17 ani cu biruințe și eliberare de multe păcate, dar și cu multe eșecuri, căderi și momente de neascultare… 17 ani în care, dacă nu ar fi fost credincioșia Lui, sunt absolut convins că nu aș fi rămas pe calea credinței. Uitându-mă în urmă, ceea ce m-a ținut nu a fost nici tăria credinței mele (pentru că am avut momente cu serioase îndoieli) și nici voința mea puternică (care de multe ori s-a dovedit a fi falimentară), ci numai credincioșia lui Dumnezeu.

În dreptul meu, ca și în dreptul rămășiței lui Israel, se pot citi, fără teama unei exegeze eronate, cuvintele: „Căci Eu sunt Domnul. Eu nu mă schimb. De aceea voi, copiii lui Iacov, nu ați pierit.” Maleahi 3:6

Dacă nu ar fi fost credincioșia Lui, m-aș fi pierdut cu siguranță în toți acești ani, dărâmat de eșecuri și dezamăgit de mine însumi.

Gândindu-mă la toți acești ani, nu aș putea să nu recunosc că nu eu am fost acela care m-am ținut strâns de El printr-o încordare a voinței, ci mai degrabă, El a fost Acela care m-a ținut, în harul Său, după cum stă scris: „v-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijin și să vă mântuiesc.” (Isaia 46:4). Da, eu am fost purtat pe brațele Lui! Altă explicație nu am, după 17 ani…

Și sunt încredințat că Acela care a început această bună lucrare în mine, o va duce la bun sfârșit. (Filipeni 1:6)

Așa cum am credință că acum sunt mântuit – prin ceea ce făcut El pentru mine, tot în acest fel, am credință că voi rămâne în mântuirea Lui până la sfârșit – prin ceea ce va face El pentru mine. Sunt îndreptațit din Cuvânt să cred astfel.

Dumnezeul păcii să vă sfințească El Însuși pe deplin, iar duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără cusur, la venirea Domnului nostru Isus Hristos! Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta. 1 Tesaloniceni 5: 23, 24.

După 17 ani, mi-e simplu să zic cine a fost Cel credincios: Dumnezeu! Eu? Doar prin harul Lui și ca urmare a credincioșiei Lui care m-a ținut! Și ce bine că a promis că mă va mai ține!

În viața noastră de credință, de la început până la sfârșit, este vorba despre El și despre credincioșia Lui. A Lui să fie toată gloria!

Read Full Post »

%d blogeri au apreciat: